Tietosuojaseloste

sdp2021.fi -sivuston käyttäjät

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Laine Direct Oy
Yhteyshenkilö: Jukka Mäkelä
0207 300 104, jukka.makela@laine.net
Kairakatu 15, PL 31, 26101 Rauma

2. Henkilörekisterin nimi
suora.laine.net/vaali -käyttäjät

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:
- Tilausten käsittely
- Tilaukseen liittyvä mahdollinen viestintä
- Muistutus keskenjääneestä tilauksesta

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Nimi
- Sähköposti
- Puhelinnumero
- Tilaustiedot
- Ehdokkaan tai muun tahon luovuttamat kampanjaan liittyvät tiedot, kuten ehdokasnumero, slogan, linkki kuvaan ja esittelytekstit.

5. Rekisterin tietolähteet
Tilaajaa ja ehdokasta koskevat tiedot saadaan henkilöltä tai tukiverkostolta itseltään pääsääntöisesti internetin välityksellä, mutta puhelimitse ja sähköpostitse ilmoitetut lisätiedot kirjataan tarvittaessa rekisteriin.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja sivullisille.

7. Rekisterin suojaus
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan henkilöt, joilla on asemansa puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Käyttäjällä on oma käyttäjätunnus (sähköposti) ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

8. Tarkistus-, kielto-ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Kysy lisää

Painopalvelut
Kairakatu 15 / PL 31
26101 Rauma
Puh. 050 552 4427
aineisto@laine.net

www.sdp2021.fi