Tietosuojaseloste

sdp2021.fi -yhteydenottolomakkeen täyttäjät

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Laine Direct Oy
Yhteyshenkilö: Jukka Mäkelä
0207 300 104, jukka.makela@laine.net
Kairakatu 15, PL 31, 26101 Rauma

2. Henkilörekisterin nimi
sdp2021.fi -yhteydenotot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:
- Yhteydenoton automaattinen ohjaus ehdokkaan tai ehdokkaan avustajan sähköpostiin

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Nimi
- Sähköposti
- Lähetetty viesti

5. Rekisterin tietolähteet
Viestiä koskevat tiedot saadaan henkilöltä itseltään internetin välityksellä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja sivullisille.

7. Rekisterin suojaus
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan henkilöt, joilla on asemansa puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

8. Tarkistus-, kielto-ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä.

Kysy lisää

Painopalvelut
Kairakatu 15 / PL 31
26101 Rauma
Puh. 050 552 4427
aineisto@laine.net

www.sdp2021.fi